Kamis, 03 Mei 2018

Perihal Situs Web

Kursus Website DUMET School.ynnyh duenw i uddewfruff i'idew ddyniewg r'eam ca leag ra htaf r'o uanyisref eam ell nefgodd y sywnnyc htiai uen htam dofard i ewg ddyniewg nredom ddeoulla ra lodoma ny ,nutsed-dyc bob o ,rywddynfedd lloh r'i hteadobyw nu ry sognad ny goldyfes ew neladut eam ,dainylnag O .ew y ra siag nag uerc ue leac n'ys gimanyd ewg uanneladud i lonahaw ny ,rirots i'y lef noinu ny rwiddynfed r'i onywlfyhc ie leac n'ys ew neladud ny )gidenytse neladut / talff neladud n'wla ie leac n'uaihtiew( goldyfes ew neladut eaM

.htaf r'o uadaisiec duenw i )PTTH( txetrepyH oddywlgsorT locotorP r'oiddynfed ny ewg rwrop r'eaM .lohtearoffroc dywrnwem lef tafierp htiawdywr i daidenyf ra ugnyfyg ewg ddyniewg y llaG .lleb o ew ddyniew o ew neladut refda ewg rwrop llag ,htiawdywr rA .innelod lef lma ny tnyta ririefyc y ,uadaitllysygrepyh ywrt lliare ewg uanneladuht a utllysyc n'ys rhco rab nelsiwedd uen oiwyll rab sywnnyc n'ys txetrepyh uraprad ny lodaiddewdon ewg uanneladut eaM .ew neladud r'onywlfyg i ,uaddewled a uaitpirgs ,lluddra innelfat sigem ,gidenefirgsy ew neladud y refyg ra ewg uaddonda uannefle lonahawg unyldyc ny ewg rywrop eaM .byleffyg oicraf htiai uen LMTH ny refra lef rinnefirgsy a ,lorudaifirfyg lieff ta oiriefyg dyfeh mret y llag dno ,ywdalew n'ys hteb ugylog ny refra lef ew neladud r'eaM .lodumys siafydd uen ortinof ra ew neladut sognad ny ewg rwrop eaM .ewg rywrohp a gnae-dyF eW y refyg ra sadda n'ys nefgodd ny )ew neladut lef dyfeh dywnnefirgsy a( ew neladut eaM Perihal Situs Web

Tidak ada komentar:

Posting Komentar